Banestatus: Banen er åben

HUSK: Turneringsspillere har fortrinsret på banen

Sponsorer

 

Nyhed

Generalforsamling i Hedens Golfklub afholdes torsdag den 6. februar kl.19. i Grønhøj Kulturhus

Dagsorden i følge vedtægterne.


l. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter  og indskud.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af revisor og revisor-suppleant.
9. Eventuelt.


Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling,
være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage efter indkaldelsen til den ordinære 
generalforsamling.

 

Download lokalregel om spil med lejeforbedring her

Facebook

Nyt på hjemmesiden: